Hybridutbildning för att möta efterfrågan på undersköterskor

Vårdlärarna Inge Gillén, Madeleine Eriksson och Christina King Gustavssson.

Vårdlärarna Inge Gillén, Madeleine Eriksson och Christina King Gustavssson, saknas vid fototillfället gör Ann-Charlotte Guttke. Foto: Sofia Magnusson.

På vuxenutbildningen pågår en ny form av vård- och omsorgsutbildning. Den genomförs som hybridutbildning vilket innebär att du som studerande kan följa den teoretiska undervisningen från lärcentra i din hemkommun eller på annan valfri plats. Genomgångarna och lektionerna genomförs på vuxenutbildningen så du har även möjlighet att vara på plats.

Konceptet underlättar för studenterna att få ihop sitt livspussel och eftersom utbildningen har 75 % studietakt så fungerar det även att kombinera med att jobba deltid/timtid. Att ha utbildningen som hybrid innebär också färre resor för deltagarna. Vuxenutbildningen i Bengtsfors samarbetar med vuxenutbildningen i Dals-Ed där fem av deltagarna hör hemma.

Under de första veckorna var samtliga studerande på plats på vuxenutbildningen och därefter har de valt hur de vill delta. Utbildningen innehåller en del praktiska moment som fortfarande kräver att deltagarna är på plats.
Utbildningen pågår under fyra terminer och redan under första terminen är det fyra veckors praktik. Det är totalt 13 studerande på utbildningen denna första omgång, och intresset inför kommande utbildningsstart är stort.

Yrkessvenska

För de studerande som inte har svenska som första språk går det att kombinera utbildningen med kurser i yrkessvenska. I de kurserna fokuserar deltagarna på centrala begrepp. Det gör det lättare att kunna följa med i utbildningen samtidigt som det eliminerar språkförbistringar i en framtida anställning inom vård och omsorg.

De flesta jobbar redan

De flesta av deltagarna har redan jobb eller timanställning inom vård och omsorg. Det gör att de vet vad yrket innebär och i gruppen blir diskussionerna under genomgångarna också mer konkreta än i en grupp som inte har den erfarenheten.

Som lärare tycker jag det går jättebra med den här utbildningsformen. Det är jätteroligt och allt fungerar över förväntan. De tycker att valfriheten är värdefull och de har lättare att få ihop sitt vardagsliv, säger Madeleine Eriksson, vårdlärare på vuxenutbildningen i Bengtsfors.

Deltagarna deltar i genomgångar och lärarledd undervisning två dagar per vecka. Resterande del lägger de på självstudier och i vissa fall på jobb. Lärarna finns tillgängliga även övriga dagar om någon kör fast eller behöver hjälp med något.

Med hjälp av teknisk utrustning kan vi erbjuda deltagarna att delta i lektionerna digitalt. Vi har varit med i ett projekt tillsammans med Skolverket i syfte att bygga upp ett lärcentrum i våra lokaler. Nu sjösätter vi hur användandet av tekniken kan förbättra det pedagogiska lärandet, säger Jeanette Montgomery som är rektor och verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström