Trafiksäkra skolmiljöer

Bengtsgårdens trafikmiljö efter ombyggnation.

Bengtsgårdens trafikmiljö efter ombyggnation. Foto: Sofia Magnusson.

Projekt Trafiksäkra skolmiljöer inleddes 2018 då kommunfullmäktige beslutade att satsa årliga pengar för projektet. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten runt för- och grundskolorna i kommunen. Sedan 2019 har en årlig summa avsatts som varierat mellan 100 000 – 500 000 kronor.

Olika enheter samarbetar i projektet och gruppen har årligen, tillsammans med rektorerna, kartlagt trafikmiljön i anslutning till skolorna. Problemområden har identifierats, förslag till lösningar har tagits fram och åtgärderna har prioriterats.

Genomförda åtgärder

Förskola/skola

Åtgärd

Bäckängens förskola/Bäckeskolan

Ny in- och utfartslösning samt iordningställd parkering, gång och cykelväg (Balders väg) till skolan med belysning.

Ekhagsskolan

Nya gång- och cykelvägar med belysning (Skyttevägen samt Skolvägen), yta där bussar samt föräldrar stannar för att hämta/lämna har markerats och förtydligats, staket som avskärmar skolgården från gatan.

Enebackens förskola

Hastighetsdämpande åtgärder vid parkering där föräldrar och personal parkerar.

Långevi förskola

Hastighetsdämpande åtgärder utanför förskolan

Björkåsens förskola

Under 2023 kommer yta för parkering att målas upp för att råda bot på parkeringsbristen för vårdnadshavare.

Skåpafors förskola

Skyltar vid parkeringen för att skapa en tydlighet

Franserudsskolan

Trafiken på Gjutaregatan har enkelriktats för ökad trafiksäkerhet, yta för parkering vid grundsärskola ska målas upp och skyltas.

Bengtsgården

Trafiksituationen vid Bengtsgården har sedan länge varit problematisk och inom ramen för trafiksäkra skolmiljöer genomfördes en utredning med förslag till lösningar som senare ledde till den ombyggnad som nu skett. Ombyggnaden av trafikmiljön genomfördes sedan som ett separat investeringsprojekt med stöd av statlig medfinansiering.


Sedan start har en stor del av de identifierade problemen åtgärdats vilket inneburit att trafiksäkerheten kring förskolor och grundskolor höjts. Under 2023 återstår några mindre åtgärder:

  • Skyltning av anvisade parkeringsplatser vid Ekhagsskolan, Franserudsskolan samt Björkåsens förskola.
  • Flytt av hållplats för skolbuss till ett säkrare läge utefter Verkstadsvägen i Billingsfors.
  • Permanent lösning för hastighetsdämpande åtgärd vid Enebackens förskola.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström