Ristippen i Bengtsfors stängd

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Ristippen i Bengtsfors stängdes i augusti för att genomföra flisning och sållning av det material som lagts på platsen. Flisningen och sållningen var nödvändig eftersom tippen är full. Arbetet med att rensa och tömma ristippen är nu klart, men ristippen kommer behöva vara stängd även under oktober månad. Det beror på grävarbete och utbyte av ledningar i området.

Bakgrunden till det fortsatta arbetet är att det löper en kulvert från korsningen Industrigatan under hela ristippen, den är raserad mitt på vilket innebär att kulverten måste grävas fram och delvis bytas ut. Kulverten har en viktig funktion för att transportera bort vatten vid skyfall. Att kulverten är trasig gjorde att vattnet tog en annan väg i början av augusti då Industrigatan blev underspolad/förstörd. Det är ett djupt schakt som behöver grävas så vi väntar på att större grävmaskiner frigörs.

Om du har trädgårdsavfall som du tänkt slänga på ristippen kan du istället åka och lämna det på återvinningscentralen Nolängen tills vidare.

Här finns information om öppettider med mera på Nolängens återvinningscentral. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson