Uppdragstagare sökes till generationsöverskridande konstprojekt i Bäckefors

Flygfoto över Bäckefors där konstprojektet som berör särskilda boendet Björklunda, Bäckeskolan och Bäckängens förskola ligger. Foto: Niklas Eriksson

Nu söker vi en uppdragstagare för ett mindre konstprojekt i Bäckefors. Bengtsfors kommun präglas av en lång tradition inom konst och hantverk. Här bor och verkar ett stort antal konstnärer, därför är det särskilt intressant att utlysa ett uppdrag om konstnärlig utsmyckning vid äldreboendet Björklunda och gärna även vid Bäckängens förskola och Bäckeskolan i Bäckefors samhälle.

Vi söker en uppdragstagare för ett mindre konstprojekt i Bäckefors

Konst och kultur är viktigt i ett demokratiskt samhälle och något som alla ska ha tillgång till. Konsten i samhället ökar tillgängligheten och tryggheten kring en plats och kan vara en länk mellan ett områdes historia, dess invånare och dess framtid. Konst ska också vara en plattform för debatt och dialog samt medverka till inflytande och stärka demokratiska processer.

I Bäckefors bor cirka 660 personer och är en av Bengtsfors kommuns tätorter. Bäckefors är ett anrikt brukssamhälle i Dalslands geografiska mittpunkt, cirka tre mil söder om centralorten Bengtsfors längs väg 172. I Bäckefors finns mataffär och några butiker. Här ligger även Dalslands sjukhus och jourcentral med hela Dalsland som upptagningsområde.
Björklundas särskilda boende ligger i Bäckefors. Boendet ligger på gångavstånd från centrum och omgivningarna är lugna med nära till natur och skog. Bäckeskolan ligger i Bäckefors samhälle men samtidigt nära skogen. Skolan och är en grundskola för förskoleklass till elever i årskurs sex, här finns även fritids. Bäckängens förskola ligger nära ett skogsområde, centralt men ändå enskilt i Bäckefors.

Riktlinjer för uppdraget

Uppdraget- konstverk och gemensam workshop

Konstverk

Bengtsfors kommun utlyser ett mindre konstprojekt som berör äldreboendet Björklunda, Bäckeskolan och Bäckängens förskola. Ett konstverk ska etableras i utemiljön vid äldreboendet Björklunda och gärna vid Bäckeskolan och Bäckängens förskola.

Gemensam workshop vid invigning

Tanken är att konstverket ska sammanföra invånare över generationsgränser, såsom de boende vid äldreboendet, förskolebarn och skolbarn. Därför innebär även uppdraget att konstnären även ska hålla en workshop där de boende tillsammans med förskolebarn och skolbarn utövar konst tillsammans som har koppling till konstverket på boendet. Workshopen ska hållas vid ceremonin då konstverket överlämnas, det vill säga vid invigningen.

Via konstprojektet engagerar konsten kommunens invånare och sammanför invånare över generationsgränserna och projektet skapar således ett mervärde och möten mellan äldre, barn och unga.

Tävlingsdeltagare

Bengtsfors kommun vänder sig till verksamma och folkbokförda konstnärer i Dalsland.

Material och teknik

Material och teknik är fri för konstnären att välja. Konstverket ska vara hållbart över tid.

Detaljer för projektet

Projektdetaljer

Budget

totalt 40 000 kronor för projektet

Konstverk

30 000 kronor för konstverket. I budgeten för konstverket ingår skissarvode, material, produktion, ytbehandling och montering.

Workshop

10 000 kronor för workshop, inklusive arvode och material för ca 20-25 deltagare.

F-skattsedel

ska innehas av konstnären

Konstnärsförsäkring

innehas av konstnären

Avtal

kommer att upprättas mellan konstnären och uppdragsgivaren Bengtsfors kommun

Placering

Konstverket ska placeras i utemiljön vid Björklunda äldreboende samt även gärna vid utemiljön i Bäckängens förskola och Bäckeskolan.

Jury

Barn och unga vid förskola och skola kommer att vara delaktiga i processen för val av konstverk.
Kultur och fritidschef, kultursamordnare, samhällsbyggnadschef och rektor för Bäckängens förskola, rektor vid Bäckeskolan samt enhetschef vid Björklunda äldreboende samt representant från Mötesplats Steneby.

Bedömningskriterier

- Konstnärlig kvalitet, ekonomisk och praktisk genomförbarhet.
- Konstverket ska ha potential att engagera en bredare såväl som en professionell publik, utsmyckningen ska leda till diskussion och eftertanke.
- Konstverket ska vara hållbart över tid och underhållsfritt i så stor utsträckning som möjligt. Verket ska tåla normalt slitage och vara monterat på ett säkert sätt. Under projektperioden ska det ske kommunikation med uppdragsgivaren om hur förankring och montering av verkat ska genomföras.

Tidsramar och inlämning av projektidé

I ansökan ska följande bifogas:

Förklaring och skiss av idé för konstverk, där mått, material och teknik tydligt framgår samt idé för hur workshop ska genomföras. CV och portfolio med fotodokumentation av tidigare arbeten.

Projektidé ska inlämnas senast söndag 8 oktober 2023 via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Konstverket med tillhörande workshop ska installeras och genomföras senast vecka 49, 4-8 december 2023, kan genomföras tidigare, dock ej under vecka 44.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Jenny Svensson
Enhetschef Björklunda
0531-52 66 50
jenny.svensson2@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson