Gång- och cykelväg på Industrigatan i Bengtsfors

Nu startar arbetet med att göra en gång- och cykelväg längs Industrigatan i Bengtsfors. Planen är att under vecka 39 kommer fräsning och asfaltering att ske. Därefter ska kantsten sättas på plats och målas. Innan fräsning och asfaltering behöver kantskärning, justering under busskur samt justering av grävda ytor och arbete runt brunnar göras.

Skiss som visar den planerade gång- och cykelvägen

Skiss över den planerade gång- och cykelvägen

Skiss över den planerade gång- och cykelvägen. Lila markering visar planerade parkeringsplatser. Röd markering är den planerade sträckningen av GC-vägen. Svart markering visar nuvarande busskur. Grön markering visar placering av ny placering av busskurer.

Bakgrund

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrog våren 2022 till förvaltningen att se över möjligheten att göra en tillfällig gång- och cykelväg på Industrigatan, samt att föra en dialog med Rikstvätt och Vattenfall om långsiktiga åtgärder för att förbättra trafiksituationen på gatan.

Johnny Eliasson (S) inkom med en motion om säker gång- och cykelväg för brukare inom LSS till arbetsplatsen på Industrigatan i Bengtsfors. Motionen lämnades in 2022-03-30. Den behandlar trafiksituationen på Industrigatan i Bengtsfors och i första hand för de som deltar i dagverksamheten på Industrigatan. Motionen hade koppling till andra ärenden gällande bland annat industriområdet Bengtsfors norra, antagen cykelstrategi och in- och utlastning för företagarna i området samt åtgärder för att sänka hastigheter och minska buskörning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson