Invändiga och utvändiga projekt på Björkåsen

Björkåsen

Foto: Sofia Magnusson

Vid Björkåsen på Sidan Södra i Bengtsfors pågår diverse projekt. Det som kanske märks och syns mest är bygget av en carport till hemtjänstens bildar och asfaltering och förändringar i trafikmiljön.

På korttidsenheten sker utbyte av belysning och el och förberedelser görs för att i framtiden kunna dra fiber till samtliga rum. Element/radiatorer byts också på korttidsenheten och även avloppsstammar. Dessa arbeten gör att det kan se lite stökigt ut, men är inget som påverkar verksamheten på enheten negativt.

En planering av ventilationsarbeten på hela Björkåsen görs också efter en ventilaitonkontroll (OVK) och för att spara energi i framtiden.

Kontakt

Gustaf Fredriksson
Enhetschef fastighet, skog, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson