Rösta i Europaparlamentsvalet

Den 9 juni är det dags för val till Europaparlamentet i Sverige. Här finns information om de sätt du kan rösta på; på valdagen, genom förtidsröstning, med bud eller ambulerande röstmottagare och från utlandet.

Rösta på valdagen

Du kan rösta i din vallokal eller i någon av alla röstningslokaler för förtidsröstning. På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Röstkortet skickas ut i början av maj. När du röstar behöver du ha med dig id-handling. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling. Du måste inte ha med dig röstkortet när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Här kan du rösta på valdagen 9 juni

Vallokalerna är öppna 08.00-21.00.
På ditt röstkort står vilket valdistrikt du tillhör.

Här kan du rösta på valdagen 9 juni

Valdistrikt

Lokal/adress

Nordvästra; Bengtsfors västra, Ärtemark och Torrskog

Biblioteket, Konsthallen
Tingshustorget, Bengtsfors

Norra; Bengtsfors östra och Gustavsfors-Vårvik

Bengtsgården, aulan
Centralbacken 10 F, Bengtsfors

Nordöstra; Billingsfors och Laxarby

Lövåsenskolan,
Övre Terassgatan 1, Billingsfors

Sydöstra; Dals Långed norra och Dals Långed södra

Stenebyskolan, utställningshallen
Stenebyvägen 2, Dals Långed

Sydvästra; Steneby, Ödskölt och Bäckefors

Bäckegården, Torggatan 11
Bäckefors

Förtidsrösta

Förtidsröstning pågår mellan 22 maj och 9 juni och kan göras i vilken röstningslokal som helst i landet. Vid förtidsröstning ska du visa upp röstkort och id-handling.

Här kan du förtidsrösta 22 maj - 8 juni

Lokaler för förtidsröstning

Lokal/adress

Öppettider

Biblioteket i Bengtsfors, Bengtsfors konsthall, Tingshustorget

Måndag 10.00-18.00
Tisdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-18.00
Torsdag 10.00-16.00
Fredag 10.00-14.00
Lördag-söndag 10.00-13.00

Biblioteket i Dals Långed, Enetsvägen 1

Onsdag 22 maj 11.00-18.00
Torsdag 23 maj 11.00-14.00

Stenebyskolan i Dals Långed, utställningshallen, Stenebyvägen 2

Från 28 maj
Tisdag 11.00-16.00
Onsdag 11.00-18.00
Torsdag 11.00-14.00 (obs! stängt nationaldagen 6 juni)

Biblioteket i Bäckefors, Bäckegården, Torggatan 11

Måndag 10.00-13.00
Onsdag 14.00-18.00

Matsalen på Lövåsensskolan i Billingsfors, Övre Terassgatan 1

Måndag 14.00-18.00
Fredag 11.00-14.00

Folkets hus i Gustavsfors, Årjängsvägen 5

Tisdag 4 juni 14.00-18.00

Bygdegården i Torrskog

Torsdag 30 maj 14.00-18.00

Om du eller någon närstående behöver förtidsrösta på valdagen så finns det möjlighet att göra det i tidningsrummet på Bengtsfors bibliotek. Det går att förtidsrösta på valdagen mellan 08.00-21.00.

Övrig information

Du som är funktionsnedsatt, sjuk, bor på en vårdinrättning eller har kommunal hemtjänst kan rösta med hjälp av bud eller ambulerande röstmottagare.
Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för budröstning. Make/maka, sambo eller partner samt dina, makens, sambons eller partnerns barn, barnbarn, föräldrar eller syskon kan vara bud. Den som på yrkesmässigt eller liknande sätt ger dig vård eller som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter kan också agera bud. Du behöver också ett vittne som kan intyga att röstningen går rätt till. Budet och vittnet ska ha fyllt 18 år och får inte vara en och samma person. Kontakta valnämnden kring var du kan hämta material för att rösta med bud.
Ambulerande röstmottagare är, av kommunen, särskilt förordnade personer som arbetar två och två, vittnen behövs därför inte. För att anlita ambulerande röstmottagare, kontakta valnämnden.
Om du bor längs en lantbrevbärarlinje kan du förtidsrösta genom att använda lantbrevbäraren som bud. Se Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Rösta från utlandet

Du som är utomlands vid valet kan rösta från utlandet. Se Valmyndighetens hemsida eller ring deras telefonservice för mer information.

Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla med rösträtt. Röstkortet intygar att du får rösta och ska tas med om du förtidsröstar. Vid förtidsröstning används röstkortet för att skicka din röst till det valdistrikt du tillhör, där din röst räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Har du inte fått något röstkort eller förlorat det kan du beställa ett nytt hos kommunens valnämnd, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Det kan också skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Valsedlar finns i vallokalen och används för att rösta. Varje parti har valsedlar. Du kan välja att personrösta eller bara rösta på ett parti. Du gör ditt val genom att lägga valsedeln i ett valkuvert bakom en skärm i vallokalen. Lämna sedan kuvertet till röstmottagare som bockar av dig.


Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är/har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i ett EU-land, folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 10 maj.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Valnämnden är den politiska instans, i en kommun, som ansvarar för att genomföra val. Till sin hjälp har de administrativ personal på kommunkontoret. Valnämnden svarar på frågor om vallokaler, öppettider, rösträtt etc. De kan också hjälpa dig att skriva ut röstkort om det skulle behövas.

Kontakt

Valnämnden i Bengtsfors kommun
0531-526076
val@bengtsfors.se

Vardagar: 08.00-16.00
Helger under förtidsröstning:
10.00-13.00
Valdagen: från 08.00

Valmyndighetens hemsida: www.val.se Länk till annan webbplats.

Valmyndighetens telefonservice: 020-825 825

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson