Försäljning av Skåpafors skola och beslut om att godkänna fristående verksamhet

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Petra Olsson och Jesper Närsgård från Galthögens Fastighet AB. Foto: Jennifer Kenne

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja Skåpafors skola (fastigheten Galthögen 3:1) till Galthögens Fastighet AB för 400 000 kronor. Beslut om att godkänna fristående förskole- och fritidshemsverksamhet i lokalerna har också fattats.

Köpekontraktet för fastigheten undertecknades onsdagen 8 maj av kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson.

Start av fristående verksamheter inom barn och utbildning, ska i förväg godkännas av kommunen. Kommundirektörens ledningsgrupp har 20 maj fastställt ett sådant beslut för Laxsjöns ekonomiska förening. De har fått tillstånd att bedriva förskola och fritidshem. Verksamheten är fristående, men kommunen har tillsynsansvar för även fristående verksamheter för att säkerställa deras kvalitet.

Foto: Niklas Eriksson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson