Mer flexibel planering inom hemtjänsten

Illustration: Sofia Magnusson

Du som har hemtjänst i Bengtsfors kommun kommer få information hemskickad, om att vi kommer att införa en mer flexibel planering för olika hjälpinsatser. Bakgrunden är att det ställs större krav på planeringen inom hemtjänsten, bland annat på grund av ändrade regler för dygnsvila och ett ökat antal personer som behöver hemtjänst. Genomlysningen av hemtjänsten som gjordes hösten 2023 ligger också till grund för förändringarna.

För att verksamheten ska fungera och bibehålla en god kvalitet behöver vi mer flexibla tidsspann för när hemtjänstinsatser genomförs. Det innebär att vi kommer att göra om planeringen för när insatser görs. För att vår personal ska räcka till behöver så många insatser som möjligt genomföras mitt på dagen och vi behöver en större flexibilitet för när insatser kan utföras.

Det kan till exempel gälla insatser som inte måste ske på en viss tid. Sådana insatser får du som har hemtjänst hjälp med inom tidsramen förmiddag (09.00-12.00) eller eftermiddag (12.00-16.00). Det kan då exempelvis handla om hjälp med städ, dusch eller inköp.

Insatser som måste ske en viss tid som medicindelning eller hjälp att komma upp på morgonen kommer självklart ha ett kortare tidsspann, exempelvis att insatsen genomförs mellan 08.00-09.00.

Vi kommer fortsätta försöka tillgodose individuella önskemål så långt det är möjligt men alltså inom ett större tidsspann än tidigare.

Genomlysning av hemtjänsten blev handlingsplan

Under hösten 2023 anlitades konsultföretaget Ensolution för att genomlysa hemtjänstverksamheten i kommunen. De fick uppdrag att titta närmare på varför hemtjänstkostnaden, per utförd timme, är hög i jämförelse med andra liknande kommuner. Syftet var att få fram konkreta orsaker till varför kostnaderna är högre och om möjligt, se om det fanns delar som kan förändras. Här kan du läsa mer om genomlysningen.

Frågor och svar om flexibel planering inom hemtjänsten

Vi har sammanställt några vanliga frågor och svar kring förändringen. Klicka på plusset vid frågan för att läsa svaret.

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Rätten till insats bedöms av en biståndshandläggare och man får ett biståndsbeslut på vad man ska få hjälp med.

Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem. Vi arbetar för en mångfald bland våra medarbetare där alla uppfyller kompetenskraven och arbetar med ett gott bemötande.

Hemtjänst utförs inom ramen för socialtjänstlagen som syftar till att ge kommuninvånare i behov av hjälp den hjälp som behövs för att uppnå skälig levnadsnivå. Har du ett biståndsbeslut om hjälp ska du självklart få den hjälpen men när insatsen ska utföras behöver utföraren avgöra, naturligtvis i dialog med den enskilde.

Om det då handlar om en insats som inte måste ske på en viss tid får du hjälp med inom tidsramen förmiddag (09.00-12.00) eller eftermiddag (12.00-16.00). Det kan till exempel handla om hjälp med städ, dusch eller inköp.

Insatser som måste ske en viss tid, som medicindelning eller hjälp att komma upp på morgonen, kommer självklart ha ett kortare tidsspann, till exempel att insatsen kommer genomföras mellan 08.00-09.00. Vi kommer fortsätta försöka tillgodose individuella önskemål så långt det är möjligt men alltså inom ett större tidsspann än tidigare.

För att kunna ha bra schema för vår personal och att hålla nere antalet personer som kommer hem till varje enskild person som har hemtjänst är planeringen av insatser avgörande. Större krav ställs idag på planeringen inom hemtjänsten, bland annat på grund av ändrade regler för dygnsvila och ökande antal personer som behöver hjälp från hemtjänsten. Vanligtvis behöver fler hjälp morgon och kväll. För att vår personal ska räcka till behöver så många insatser som möjligt genomföras mitt på dagen och vi behöver en större flexibilitet för när insatser kan utföras. Därför är det viktigt att de insatser som kan ske mitt på dagen, som städ, promenader, inköp, dusch sker mitt på dagen snarare än morgon/kväll.

Planeringen sker i dialog med dig som har hemtjänst. Varje enskild individ får information om när du kan förvänta sig att få hjälpen. Beroende på vilken typ av hjälp du behöver, får du information om inom vilken tid du ungefär kan förvänta dig att få hjälp, exempelvis mellan 09.00-12.00 om det är stöd eller mellan 08.00-09.00 om man har mediciner eller behöver hjälp att komma upp på morgonen.

I första hand kontakta hemtjänsten via den kontaktperson du har där. Det är också möjligt att vända sig av kommunens synpunkt och klagomålshantering.

Kontakt

Valon Hetemi
Verksamhetshef vård och omsorg
0530-182 09
valon.hetemi@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson