Simskola pågår mellan 24 juni och 2 augusti

I år startar simskolan den 24 juni och pågår till den 2 augusti. Simskolan genomförs under tre perioder, som vardera är två veckor. Under varje period är har vi simskola på två badplatser.

All simundervisning är gratis, däremot betalar ni för eventuella simmärken. Märkestagning sker kontinuerligt enligt tider för respektive badplats, se tabellen nedan.

Anmälan

Anmälan sker på plats. Någon åldersbegränsning finns inte, men det är lämpligt att delta från cirka sex år och uppåt. Simlärarna och föräldrarna gör en gemensam bedömning av varje barn.

Period 1, 24 juni - 5 juli
Dag
Badplats
Tid
Måndag

Laxarby

10.00-12.30


Kampudden

14.00-16.30

Tisdag

Kampudden

10.00-12.30


Laxarby

14.00-16.30

Onsdag

Laxarby

10.00-12.30


Kampudden

14.00-16.30

Torsdag

Kampudden

10.00-12.30


Laxarby

14.00-16.30

Fredag

Laxarby

10.00-12.30


Kampudden

14.00-16.30


Period 2, 8-19 juli
Dag
Badplats
Tid
Måndag

Kråkviken

10.00-12.30


Munkvillan

14.00-16.30

Tisdag

Munkvillan

10.00-12.30


Kråkviken

14.00-16.30

Onsdag

Kråkviken

10.00-12.30


Munkvillan

14.00-16.30

Torsdag

Munkvillan

10.00-12.30


Kråkviken

14.00-16.30

Fredag

Kråkviken

10.00-12.30


Munkvillan

14.00-16.30


Period 3, 22 juli – 2 augusti
Dag
Badplats
Tid
Måndag

Marsjön

10.00-12.30


Bönkasen

14.00-16.30

Tisdag

Bönkasen

10.00-12.30


Marsjön

14.00-16.30

Onsdag

Marsjön

10.00-12.30


Bönkasen

14.00-16.30

Torsdag

Bönkasen

10.00-12.30


Marsjön

14.00-16.30

Fredag

Marsjön

10.00-12.30


Bönkasen

14.00-16.30


Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

eller via e-post till fritid@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson