Laddinfrastrukturplan antagen

Laddstolpar utanför kommunkontoret i Bengtsfors

Foto: Niklas Eriksson

Allt fler eldrivna fordon används, vilket har lett till en markant utveckling av både privat och publik laddinfrastruktur. Samtidigt elektrifieras andra sektorer i samhället, vilket skapar en ökad belastning på elnätet. För att möta utvecklingen behövs en gemensam och heltäckande strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur.

Bengtsfors kommun har åtagit sig att ta fram en laddinfrastrukturplan inom ramen för Klimat 2030. Initiativet syftar till att identifiera och kartlägga möjligheter för laddning av fordon inom kommunen. Tillsammans med de fjorton andra kommunerna i Fyrbodal har kommunalförbundet tagit fram ett kunskapsunderlag som heter “Vägledning för laddinfrastruktur - publik laddning i Fyrbodal”. Vår laddinfrastrukturplan bygger på den regionala vägledningen och innehåller strategiska beslut för en strukturerad utbyggnad av laddinfrastruktur inom kommunen.

Sammanfattningsvis har elektrifiering potentialen att minska klimatpåverkan och förbättra miljön, men det är viktigt att hantera utmaningarna på ett hållbart sätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson