Händelse har lex Maria anmälts till IVO

Rollator på vårdboende

Foto: Niklas Eriksson

Bengtsfors kommun har gjort en anmälan enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som gäller smittspridning av MRSA-bakterier i verksamhet.

MRSA står för Meticillinresistent Staphylococcus aureus och är en antibiotikaresistent bakterie där patienter som drabbas riskerar att få svårbehandlade infektioner. Utredning har genomförts i samverkan med regionens vårdhygieniska enhet för att bryta smittvägar. I utredningen ingår översyn av rutiner samt upprättande av handlingsplaner med mål att hitta orsak och åtgärda brister.

Smittspårning har utförts och inga nya fall har identifierats. Anmälan är ett viktigt steg för att säkerställa patientsäkerheten och förhindra ytterligare spridning av infektioner.

Berörda medarbetare, brukare och deras anhöriga har fått information om händelsen.

Vad är lex Maria

Kontakt

Pernilla Wall
Verksamhetschef vård och omsorg
0530-181 40
pernilla.wall@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2024
Sidan publicerad av: Jennie Aronsson