Minska kommunal trafik längs Sandgärdsgatan och Åsgatan

Synpunkt

Beskrivning: Trafiken på Sandgärdsgatan och Åsgatan skulle kunna minskas betydligt. Idag trafikeras gatorna av många ekipage från Kommunen och i synnerhet hemtjänsten då man har sin utgångspunkt från Björkåsen. Dessutom är det många transporter dagligen med andra fordon typ varutransporter. Att kunna minska trafiken inom dessa bostadsområden är ett ganska enkelt grepp. Dessa transporter fram och tillbaka till Björkåsen kunde istället gå via 172:an och svänga in vid Ristippen och sedan till Björkåsen. Ingen omväg att tala om! Detta skulle innebära många fördelar för de boende längs nämnda gator där det bor flertalet barnfamiljer. Dessutom är ju miljöfrågan ett argument för att styra om denna trafik för anställda inom kommunens verksamhet. Något att ta upp och förverkliga snarast!!!!!

Svar

Vi kommer att se över vilka möjligheter det finns att flytta trafik av kommunala fordon från Åsgatan och Sandgärdesgatan till länsväg 172.

Synpunkten besvarad av

Sara Larsson
Utredare
0531-52 60 14
sara.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson