Saknar övergångsställen längs länsväg 172 i Billingsfors

Synpunkt

Jag pendlar mellan Dals Långed och Skåpafors och passerar Billingsfors, vid ungefär samma tid som skolbussarna till Bengtsfors. Det innebär att det är mycket barn som rör sig i området. Därför tycker jag att det borde finnas övergångsställen i anslutning till busshållplatserna. Det första övergångstället på väg norrut, är beläget vid Thairestaurangen i centrum, vilket innebär att de tre hållplatserna söder om centrum är utan övergångsställe. Det har, om jag inte minns fel, funnits övergångsställen där tidigare? Antar att det finns anledning till att dessa försvunnit, men jag vill flagga för risken för olyckor och särskilt nu under den mörka årstiden.

Det finns ju tex skyltar med varningslampor aktiverade av rörelsevakter.

Svar

Väg 172 genom Billingsfors är Trafikverkets väg. De har tagit bort övergångsställena då det enligt Trafikverket är säkrare för oskyddade trafikanter att passera över vägen utan utpekade passager - detta för att de själva måste se till att det är fritt att passera. Trafikverket har inte några planer på att montera rörelseaktiverade lampor - detta görs nog endast vid övergångsställen som en extra säkerhet men i och med att det inte finns några övergångsställen i Billingsfors så monteras heller inte något, som t ex rörelseaktiverade lampor, upp.

Billingsfors busstation som kommer att ligga "på rätt sida vägen" ska byggas under 2022. Avsikten är att den ska färdigställas under hösten/vintern 2022. När Billingsfors busstation är klar behöver inga elever korsa väg 172 i samband med att de går till skolbussar på morgonen.

Synpunkten besvarad av

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021
Sidan publicerad av: Sara Larsson