Behållare för pantflaskor vid återvinningsstationer

Synpunkt

Förslag om att inrätta behållare för pant flaskor och burkar utanför container för metall på återvinningsstationer. Då slipper de som vill ha dem rota i containern.

Svar

Just nu är det FTI som äger och driver återvinningsstationerna. Vi tar ändå detta till oss inför kommande övertagande av insamlingsansvar. 1 januari 2024 kommer kommunerna få ansvar för insamling av förpackningar - då kan vi ta upp ditt förslag med sortering av pantburkar utanför container.

Synpunkten besvarad av

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2023
Sidan publicerad av: Sara Larsson