Önskemål om sand för halkbekämpning i Torrskog

Synpunkt

Hej! Ser att det nu erbjuds sand att hämta för halkbekämpning. Tyvärr finns inte Torrskog med bland avsedda platser. Det är halkigt även i Torrskog och det vore bra om även vi som bor här kan få ta del av denna tjänst. Lämplig plats kan ju tex vara vid återvinningsstationen. Gör gärna denna kommunala service tillgänglig även för oss. Vi vill väl verka för att människor bor i hela kommunen.

Svar

Av praktiska och ekonomiska skäl tillhandahålls grus vid i anslutning till tätorter där kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning, mer information finns på kommunens hemsida. För boende långt utanför tätorter är det okej att ta några hinkar så man klarar sig en stund om man inte regelbundet har vägarna förbi.

Synpunkten besvarad av

Gustaf Fredriksson
Bengtsfors Teknik AB - fastighet, skog, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2023
Sidan publicerad av: Sara Larsson