Träd skymmer utsikten

Synpunkt

Vi har vid flera tillfällen skrivit till kommunen angående trädfällning/röjning
Vi som är boende på Kullagatan (Bäckenområdet, Bengtsfors) byggde våra hus i mitten av sjuttiotalet. Vi hade då full utsikt över Dalslands Kanal. Vi såg t.o.m upp till Gammelgården. Det svar vi har fått är att det är skogsbruksplan men går att göra till parkanläggning och därmed kunna fälla träd. Det är mest asp med stora lövverk. När vi nu läser att kommunen uppmanar markägare att ta sitt ansvar vad beträffar trädfällning och röjning hoppas vi att kommunen gör det också. Den här förlusten av utsikt sänker även priset på husen.
Nedanför är ”gamla soptippen” så det är knappast ngn byggbar mark eller kan användas till någonting.
Tacksam för åtgärd just nu har skymtats röjning och vi hoppas på att det inte bara blir röjning utan trädfällning så kanalen kommer fram igen och vi kan njuta av den fina utsikten !

Svar

Vi håller på och ser på området och vad man skulle behöva/kunna göra. Eftersom vi är i ett tidigt planeringsstadium är det svårt att bedöma när det skulle kunna ske, hänsyn behöver tas till bla bevattningssystem, båtupplag, miljöaspekter osv. Jag har förståelse för att man önskar samma utsikt som det en gång varit.

Synpunkten besvarad av

Gustaf Fredriksson
Bengtsfors Teknik AB - fastighet, skog, gator och park
0531-52 61 68
gustaf.fredriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2023
Sidan publicerad av: Sara Larsson