Kontakta oss

Kommunens växel: 0531-52 60 00

Ledning och administration

Heli Kittilä
Rektor
0531-52 64 79
heli.kittila@bengtsfors.se

Kerstin Sannebro
Handläggare förskola och fritids
0531-52 63 71
kerstin.sannebro@bengtsfors.se

Sara Larsson
Skolskjutsansvarig
0531-52 60 14
sara.larsson@bengtsfors.se

Elevhälsa

Margaretha Bergström Svensson
Skolsköterska
0531-52 73 29
margaretha.bergstromsvensson@bengtsfors.se

Helena Gillén
Skolkurator
0531-52 63 65
helena.gillen@bengtsfors.se

Susanne Mattsson
Specialpedagog
0709-83 25 01
susanne.mattsson@edu.bengtsfors.se

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor/elevhälsa. Kontakt med skolpsykologen sker genom elevhälsan.

Personal

Telefonnummer till respektive årskurs

Årskurs

Telefonnummer

Förskoleklass

070-983 25 25

Årskurs 1

070-983 25 02

Årskurs 2

0709-83 25 26

Årskurs 3

070-983 25 27

Årskurs 4

070-983 25 28

Årskurs 5

070-983 25 09

Årskurs 6

070-983 25 24

Ann-Catrin Andersson
Mellanstadiet
ann-catrin.andersson@edu.bengtsfors.se

Malin Olofsson-Nilsson

Hanna Coster
Lågstadiet
hanna.coster@edu.bengtsfors.se

Annika Ednell
Fritidspersonal/resurs
annika.ednell@edu.bengtsfors.se

Henny Holmström
Lågstadiet
henny.holmstrom@edu.bengtsfors.se

Ann-Chathrin Järvi Rundqvist
Mellanstadiet
ann-chathrin.jarvi.rundqvist@edu.bengtsfors.se

Stefan Kristoffersson
Fritidspersonal/resurs
stefan.kristoffersson@edu.bengtsfors.se

Emma Mattsson
Fritidspersonal/lågstadiet
emma.mattsson@edu.bengtsfors.se

Susanne Mattsson
Specialpedagog
susanne.mattsson@edu.bengtsfors.se

Anna-Karin Persson Borg
Mellanstadiet
anna-karin.persson-borg@edu.bengtsfors.se

Anneli Rydquist
Förskoleklass
anneli.rydquist@edu.bengtsfors.se

Lena Waltersson
Resurspedagog
lena.waltersson@edu.bengtsfors.se

Jörgen Åkerstedt
Fritidspersonal/resurs
jorgen.akerstedt@edu.bengtsfors.se

Fritidshem

Hoppetossan:
0531-52 64 82
0709-37 74 82
hoppetossan.backe@edu.bengtsfors.se

Kök

Skolans serveringskök: 0531-52 64 78

Tillagningskök:

Björklunda kök
0531-52 66 58
kok.bjorklunda@bengtsfors.se

Skolskjuts

Taxi Dalsland
0530-600 32
0706-22 06 00
info@taxidalsland.se

Utbildningsledning, politiker

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Politiska ärenden som rör grundskolan bereds av kommunstyrelsens utbildningsutskott. De flesta beslut fattas dock i kommunstyrelsen.

Här kan du söka bland förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen och dess utskott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.