Blivande elev

Elever

Foto: Niklas Eriksson

Vi vill att övergången från din tidigare skola till Bengtsgården ska bli så bra som möjligt. En del saker är helt nya när man börjar sjuan och en del saker kanske vi gör lite annorlunda mot vad du är van vid.

Betyg

Du får ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Bedömning sker utifrån en skala från A till F där F innebär underkänt.

Här kan du läsa mer om betyg och prövning av betyg.

Café och rastaktiviteter

På Bengtsgården finns ett café i centralkapprummet. På raster och håltimmar finns en del aktiviteter i centralkapprummet och en rad utomhusaktiviteter.

Läs mer om caféets utbud och rastaktiviteter.

Hitta på skolan

Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Klassföreståndare/mentor

Varje klass har två klassföreståndare/mentorer. Vi strävar efter att du ska ha dina klassföreståndare/mentorer i något ämne. Du har kontinuerlig kontakt med din klassföreståndare som du träffar under lektionstid och på timme till förfogande (TTF) några tillfällen i veckan. Klassföreståndaren har bland annat ansvar för att:

  • Vara ett stöd för dig i skolan, både socialt och kunskapsmässigt.
  • Se till att information som rör dig når andra vuxna som träffar dig.
  • Bjuda in dig och dina vårdnadshavare utvecklingssamtal.
  • Svara på frågor från vårdnadshavare.

Klassrum

Varje klass har ett hemklassrum. I övrigt får du gå till olika klassrum för olika ämnen.

Skåp

När du börjar på Bengtsgården får du låna ett skåp i centralkapprummet. Här förvarar du dina böcker och andra läromedel samt ytterkläder och väska under skoldagen.

Här kan du läsa mer om skåp och skåpsnyckel.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska du som elev, din vårdnadshavare och din lärare ha ett utvecklingssamtal.

Här kan du läsa mer om vad ett utvecklingssamtal är och vad det innehåller.

Ämnen

I nedanstående lista hittar du alla ämnen på Bengtsgården.

Bild

Modersmål

Språkval²

Elevens val¹

Musik

Svenska

Engelska

NO

Svenska som andraspråk 

Hem- och konsumentkunskap

Slöjd - textil

Teknik

Idrott och hälsa

Slöjd - trä- och metall

Studierum

Matematik

SO


¹) Elevens val är utlagt under ett antal dagar under läsåret.

²) I årskurs sex väljer du vilket språk du vill lära dig. Du välja mellan franska, spanska och tyska. Valet gäller under hela senare delen av grundskolan. Du kan byta från ett modernt språk till förstärkning i svenska/engelska om du riskerar att inte nå målen i svenska eller engelska trots ordentliga försök.


Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Jennie Aronsson