Betyg och utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska du som elev, din vårdnadshavare och din lärare ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om din kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Syftet med utvecklingssamtal är att stödja ditt fortsatta lärande.

Under utvecklingssamtalet får du som elev möjlighet att beskriva ditt skolarbete och hur du upplever din skoldag. Det kan vara saker som rör undervisningen i ett specifikt ämne, relationer eller trivsel. Som vårdnadshavare får du också tillfälle att ge din syn på hur ditt barn upplever sin skolsituation. Tillsammans diskuterar ni arbetssätt för att skapa gynnsamma förutsättningar för eleven.

Betyg

I terminsbetygen bedöms elevens kunskaper mot de delar av kunskapskraven som rör det undervisningen handlat om. I slutet av årskurs nio bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Bedömningen sker utifrån en skala från A till F där F innebär underkänt.

Läs mer om betyg och bedömning på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning av betyg

En betygsprövning innebär att du som elev visar att du har den kunskap som motsvarar kraven i årskurs nio. Du måste som lägst ha betyget godkänt i det aktuella ämnet. Det finns möjlighet att pröva betyg i ett eller flera ämnen eller för hela utbildningen. Om du klarar prövning i alla ämnen upphör skolplikten att gälla.

Det kostar 500 kronor att göra en betygsprövning.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström