Mat och måltider

Maten vi serverar lagas och serveras av måltidsenheten i Kanalgårdens kök. Som vårdnadshavare är du välkommen att äta hos oss en gång per läsår. Hör gärna av dig någon dag innan.

Tallriksmodellen

Tallriksmodellen gör det enkelt att välja klokt vid matbordet och hjälper eleverna att få tillräckligt med näring. Vid ingången till matsalen finns en monter där en uppläggning av dagens rätt föreslås. Tallrikarna är indelade i tre färger.

  • Gul markering = Potatis, pasta, ris, matvete, bulgur, couscous.
  • Grön markering = Grönsaker, kalla och/eller varma, rotfrukter
  • Röd markering = Kött, fisk, ägg, vegetariskt alternativ med linser, kikärter eller bönor

Specialkost

Barn kan behöva specialkost av flera olika anledningar såsom allergi, medicinska skäl eller överkänslighet. Vi serverar dessa barn den mat de har behov av. Utöver dessa behov av specialkost tillgodoser vi önskemål om vegetarisk kost då vi alltid serverar ett vegetariskt alternativ till dagens rätt. De barn som inte äter fläskkött hänvisar vi till det vegetariska alternativet de dagar vi serverar fläskkött.

Det är viktigt att rätt barn ska få rätt mat utan att utesluta livsmedel i onödan. Vi vill också planera vår verksamhet för att minimera matsvinnet, det är därför viktigt att vi får in underlag om specialkost från dig som vårdnadshavare.

Anmäl behov av specialkost

Du kan anmäla ditt barns behov av specialkost med hjälp av vår e-tjänst "Startplatsen". Det går också bra att använda vår blankett.

Blanketter och eventuella bilagor (läkarintyg etc.) ska skickas till följande adress:

Handläggare BUFK
Kultur- och fritidskontoret
Box 14
666 21 Bengtsfors

Allergi/medicinska skäl

Om ditt barn har en allergi eller av annat medicinskt skäl behöver specialkost ska du som vårdnadshavare bifoga ett intyg från dietist, läkare eller skolsköterska alternativt ett journalutdrag utöver anmälan om specialkost. Journalutdrag kan du som vårdnadshavare, kostnadsfritt, skriva ut för ditt barn på 1177.se Länk till annan webbplats. (bank-id krävs för denna tjänst). Intyget/journalutdraget ska innehålla information om vilken kost ditt barn kan äta.

Vi serverar inte mat som innehåller nötter, mandel, jordnötter, och sesamfrö på grund av allergirisken. Det kan ändå vara viktigt för oss att känna till om ditt barn är överkänsligt för dessa livsmedel vid utflykter etc.

Laktosintolerans/överkänslighet

Laktosintolerans eller andra överkänsligheter mot livsmedel räknas inte som allergi och vi kräver därför inte läkarintyg eller journalutdrag.

Vegetarisk kost/utesluter fläskkött

För att kunna laga rätt mängd mat behöver vi veta om ditt barn inte äter fläskkött eller är vegetarian.

Ändring i behov av specialkost

Tänk på att meddela oss om ditt barns behov av specialkost ändras eller upphör.

Vid frånvaro

Om ditt barn har specialkost, tänk på att meddela tillagningsköket vid sjukdom eller ledighet.

Pedagogiska måltider och utflykter

Under lunchen finns personal i matsalen som äter en så kallad pedagogisk måltid. Det innebär att personalen äter tillsammans med eleverna och tar ansvar för en trevlig stämning kring matbordet. Att se till att eleverna kommer till matsalen och äter eller att passa på att uppmuntra till att pröva någon ny grönsak är några andra delar i den pedagogiska måltiden.

Vid utflykter tar vi med en enkel men näringsriktig måltid som levereras av kostenheten. Vi informerar dig som vårdnadshavare om något annat är lämpligt att ta med.

Elevernas rätt att påverka

Eleverna har rätt att påverka sin måltidssituation. Skolan har ett matråd som framför synpunkter till kostenheten.

Livsmedel

Alla grundskolor och förskolor i Bengtsfors kommun har gemensam matsedel, recept och råvaror. Kostenhetens livsmedel upphandlas i samarbete med övriga Dalslandskommuner samt Säffle och Årjängs kommun. En gemensam livsmedelspolicy används som styrdokument för att säkerställa hög livsmedelskvalitet. Vid upphandlingar ställs krav på hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg i alla led, miljöhänsyn, etik och mänskliga rättigheter etc.

Målsättningen på sikt är ökad andel inköp av regionalproducerade och ekologiska livsmedel. All mjölk, fil och yoghurt är ekologiska liksom bananer, kaffe, te och kakao som dessutom är rättvisemärkta. Vi använder också en stor andel nyckelhålsmärkta produkter.

Skolmatsakademin

Bengtsfors kommun är med i Skolmatsakademin vars syfte är att lyfta fram kunskap om goda matvanor, ge barn och ungdomar bättre hälsa och en positiv attityd till mat och information om hur valet av livsmedel påverkar vår miljö. Skolmatsakademin har funnits sedan 2006 och är ett initiativ taget av Västra Götalandsregionens folkhälsokommité och miljönämnd.

Kontakta oss

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Kanalgårdens matsal
0531-52 62 40

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson