Förälder

Bild

Sjukanmälan

Bild

Skola24 - frånvaro

För att vi i skolan ska kunna fullgöra våra uppgifter på bästa sätt behöver vi ha ett bra samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi utgår från att ni har en positiv inställning till samarbete med skolan och en vilja till öppen kommunikation.

Det är också viktigt att du som vårdnadshavare:

  • Stödjer våra regler om ordning och studiero.
  • Visar intresse för dina barns skolarbete.
  • Håller dig informerad via de utskick och den information som finns.
  • Deltar på föräldramöten och på utvecklingssamtal.
  • Ser till att dina barn är utvilade, mätta och redo för en heldags arbete.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström