Om skolan

Foto: Anna Sandström

Bengtsgården omfattar grundskola årskurs sju till nio samt grundsärskola. Läs mer om grundsärskolan här. Bengtsgården är en modern och funktionell arbetsplats.

På Bengtsgården går cirka 300 elever som kommer från alla orter i kommunen. Totalt arbetar cirka 65 personal på skolan. Vår fundamentala utmaning är att på ett optimalt sätt möta våra elevers förutsättningar och behov så att de kan söka det gymnasieprogram de önskar. På Bengtsgården arbetar vi utifrån en modell som kallas "normalläge" vilket innebär att den som vill ska ha möjlighet att lära sig.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med "normalläge".

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till skolans ledning, elevhälsa, lärare och övrig personal.

Besök oss

Här finns kartor och information för dig som planerar att besöka oss.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Jennie Aronsson