FRITIDSHEM

Fritidshem

Foto: Niklas Eriksson

Till Ekhagsskolan hör två fritidshem varav det ena finns under samma tak som skolan. Det andra finns i Lövåsens gamla skollokaler i Billingsfors.

Ekhagsskolans fritidshem

Ekhagsskolans fritidshem ligger i samma lokaler som förskoleklasserna. Här finns avdelningarna Baggen och Tjuren.

På Ekhagsskolans fritidshem är vi mycket utomhus och drar nytta av naturen som vi har alldeles intill. Vi har även mycket praktisk verksamhet och använder ofta skolans lokaler. Fritidspersonalen arbetar även på Ekhagsskolan.

Öppettider och mattider

Fritidshemmet är öppet från klockan 6.00 på morgonen till 18.00.

På morgonen mellan 6.00 och 8.00 slår vi ihop avdelningarna.

Frukost serveras klockan 7.30 och mellanmål cirka 13.40 (efter skoldagens slut) i skolans matsal.

Lövåsens fritidshem

Lövåsens fritidshem ligger i Lövåsenskolans gamla lokaler (slöjdsalarna) i Billingsfors. Här har vi närhet till skog och tillgång till den gamla skolgården och fotbollsplan som ligger alldeles bredvid.

Fritidshemmet består av en avdelning som har morgonfritids mellan kl. 6:00 - 7:30. Eleverna åker därefter med skolbuss till Ekhagsskolan.

Öppettider och mattider

Våra öppettider är 6.00-7.30.

Frukost serveras klockan 7.00.

Kontakta oss

Fredrik Eriksson
Rektor
0531-52 64 53
fredrik.eriksson@bengtsfors.se

Baggen
0531-52 64 59
0709-37 74 59
baggen.ekhag@edu.bengtsfors.se

Tjuren
0531-52 64 58
0709-37 74 58
tjuren.ekhag@edu.bengtsfors.se

Stjärnan/Galaxen
0531-52 64 31
0709-37 74 31
galaxen.billingsfors@edu.bengtsfors.se

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström