GRUNDSKOLA

Bild

Läsårstider

Bild

Åka skolbuss

Här har vi samlat olika typer av information om Ekhagsskolan, både för dig som elev och dig som vårdnadshavare.

Ekhagsskolan är en skola där alla elever ges möjlighet att utveckla lust att lära i ett sammanhang där trygghet och studiero råder. Våra elever ges förutsättningar att utveckla kunskaper som stärker självtillit, ansvarstagande och inflytande över sin skolsituation. Hos oss ges varje elev de bästa förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor för att stärkta möta framtiden. På Ekhagsskolan ses olikheter som en styrka och gör oss alla unika, här har alla sin självklara plats i gemenskapen.

Ekhagsskolans vision

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström