Sjukanmälan

Lämna anmälan om att ditt barn är sjukt i Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på morgonen den dag frånvaron gäller.

Anmäl även frånvaro till...

Björkåsens kök om ditt barn har specialkost.

Ditt barns fritidsavdelning om ditt barn går på fritids.

Skolskjutsentreprenören om ditt barn åker skolskjuts (för att undvika förseningar).

När kan mitt barn gå till skolan igen?

Vid infektionssjukdomar kan ditt barn gå till skolan igen när han/hon är feberfri och allmäntillståndet tillåter, det vill säga när han/hon orkar och inte stör andra. Vid kräkningar och/eller diarré ska ditt barn stanna hemma 48 timmar efter sista symptom.

För fakta och råd kring övriga sjukdomar, se vårdguiden, 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om elev inte kommer till skolan

Om en elev inte kommer till skolan och vi inte har tagit emot någon sjukanmälan eller annan anmälan om frånvaro ringer vi dig som vårdnadshavare för att informera/kontrollera varför eleven inte kommit till skolan.

Kontakta oss

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Taxi Dalsland
0530-600 32
0706-22 06 00
info@taxidalsland.se

Baggen
0531-52 64 59
0709-37 74 59
baggen.ekhag@edu.bengtsfors.se

Vy Buss AB
Skolentreprenör

Tjuren
0531-52 64 58
0709-37 74 58
tjuren.ekhag@edu.bengtsfors.se

Ingemars Transport
0531-411 80
0705-24 11 80

Stjärnan/Galaxen
0531-52 64 31
0709-37 74 31
galaxen.billingsfors@edu.bengtsfors.se

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström