Kontakta oss

Expedition: 0531-52 64 46

Bengtsfors kommuns växel: 0531-52 60 00

Ledning och administration 

Fredrik Eriksson
Rektor
0531-52 64 53
fredrik.eriksson@bengtsfors.se

Mariann Hedström
Handläggare
0531-52 64 46
mariann.hedstrom@bengtsfors.se

Sara Larsson
Skolskjutsansvarig
0531-52 60 14
sara.larsson@bengtsfors.se

Kerstin Sannebro
Handläggare förskola och fritids
0531-52 63 71
kerstin.sannebro@bengtsfors.se

Elevhälsa

Margaretha Bergström Svensson
Skolsköterska
0531-52 73 29
margaretha.bergstromsvensson@bengtsfors.se

Laila Hansen-Ekeroth
Skolläkare
Kontakt sker via skolsköterskan.

Helena Gillén
Skolkurator
0531-52 63 65
helena.gillen@bengtsfors.se

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor/elevhälsa. Kontakt med skolpsykologen sker genom elevhälsan.

Louise Holmedahl
Speciallärare för mellanstadiet
louise.holmedal@edu.bengtsfors.se

Peter Sköld
Specialpedagog
0531-52 64 52
peter.skold@bengtsfors.se

Birgitta Thuresson
Speciallärare
birgitta.thuresson@edu.bengtsfors.se

Pedagogisk personal

Förskoleklass: 0709-37 74 65

Personal

E-postadress

Helena Bryntesson, förskollärare

helena.bryntesson@edu.bengtsfors.se

Jennie Rönnhult, förskollärare

jennie.ronnhult@edu.bengtsfors.se

Årskurs 1: 0709-37 74 66

Lärare

E-postadress

Emelie Kaldheim

emelie.kaldheim@edu.bengtsfors.se

Malin Larsson

malin.larsson@edu.bengtsfors.se

Årskurs 2: 0709-37 74 60

Lärare

E-postadress

Malin Norén

malin.noren@edu.bengtsfors.se

Maria Maja Johansson

maria.johansson2@edu.bengtsfors.se

Årskurs 3: 0709-37 74 62

Lärare

E-postadress

Anna Månsson

anna.mansson@edu.bengtsfors.se

Maria Grönqvist

maria.gronqvist@edu.bengtsfors.se

Susanne Larsson

susanne.larsson@edu.bengtsfors.se

Årskurs 4: 0709-37 74 63

Lärare

E-postadress

Anneli Thulin

anneli.thulin@edu.bengtsfors.se

Sara Söderblom

sara.soderblom@edu.bengtsfors.se

Årskurs 5: 0709-37 74 61

Lärare

E-postadress

Lovisa Månsson

lovisa.mansson@edu.bengtsfors.se

Miriam Lehmus

miriam.lehmus@edu.bengtsfors.se

Årskurs 6: 0709-37 74 64

Lärare

E-postadress

Frida Emanuelsson

frida.emanuelsson@edu.bengtsfors.se

Linda Hedström

linda.hedstrom@edu.bengtsfors.se

Ämneslärare

Namn

Titel

E-postadress

Ann-Cathrine Johansson

Lärare fritidshem/idrottslärare

ann-cathrine.johansson@edu.bengtsfors.se

Rickard Quick

Lärare trä- och metallslöjd

rickard.quick@edu.bengtsfors.se

Magnus Johansson

Lärare

magnus.johansson@edu.bengtsfors.se

Malin Åkesson

Lärare textilslöjd

malin.akesson@edu.bengtsfors.se

Safian Haj Mohamed

Modersmålslärare

safian.h.mohamed@edu.bengtsfors.se

Fritidshem Ekhagsskolan, Dals Långed

Baggen
0531-52 64 59
0709-37 74 59
baggen.ekhag@edu.bengtsfors.se

Tjuren
0531-52 64 58
0709-37 74 58
tjuren.ekhag@edu.bengtsfors.se

Älgen
0531-52 64 47
0709-37 74 47
algen.ekhag@edu.bengtsfors.se

Fritidshem Lövåsen, Billingsfors

Stjärnan/Galaxen
0531-52 64 31
0709-37 74 31
galaxen.billingsfors@edu.bengtsfors.se

Övrig personal

Vaktmästare: 0531-52 67 55

Serveringskök skolan: 0531-52 64 48

Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Skolskjutsar

Taxi Dalsland
0530-600 32
0706-22 06 00
info@taxidalsland.se

Ingemars Transport
0531-411 80
0705-24 11 80

Utbildningsledning, politiker

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Politiska ärenden som rör grundskolan bereds av kommunstyrelsens utbildningsutskott. De flesta beslut fattas dock i kommunstyrelsen.

Här kan du söka bland förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen och dess utskott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.