FRITIDSHEM

Till Franserudsskolan hör fritidshemmen Frasse, Olympen och Diamanten (anpassat fritids) som finns på Franserudsskolans område samt fritidshemmet Kristallen i Skåpafors.

Frasse och Olympen

Franserudsskolans fritidshem heter Frasse, Olympen och Diamanten (anpassat fritidshem).

Olympens fritids med avdelningarna Briljanten och Smaragden är för elever från förskoleklass till och med årskurs två. På Frasses fritidshem finns avdelningarna Rubinen med elever från förskoleklass till och med årskkurs två och Fritidsklubben med elever från årskurs tre till sex. Lokaler för samtliga avdelningar finns på Franserudsskolan. Fritidshemspersonalen arbetar även i någon av klasserna förskoleklass till årskurs sex på Franserudsskolan.

Öppettider och mattider

Franserudsskolans fritidshem är öppet, vardagar klockan 6.00-18.00. Tidig morgon och sen eftermiddag slår vi ihop avdelningarna. Vi slår även ihop avdelningarna under skolloven när det är få elever.

Vi serverar frukost klockan 7.45, mellanmål från klockan 14.15. På skolloven serverar vi lunch klockan 11.30.

Lunch och mellanmål kommer från Björkåsen och serveras i Franserudsskolans matsal.

Diamanten (anpassat fritids)

På Franserudsskolan finns anpassat fritidshem och anpassad skola i samma lokaler.

Vi tar emot barn som går anpassad grundskola i åldrarna 7-13 år. Vår personal arbetar också i anpassad grundskola.

Öppettider och mattider

På fritids anpassar vi öppettiderna efter behov.

Vi äter mellanmål klockan 14.00 i Franserudsskolans matsal. Lunch på lov serveras klockan 11.30.

Hitta till Franserudsskolans fritidshem

I rondellen, vid First hotel Bengtsfors, sväng in på Floraleden mot Bengtsfors centrum (över bron). I första korsningen efter bron, sväng vänster in på Centrumvägen. Följ vägen till en trevägskorsning. Sväng vänster in på Franserudsvägen. Sväng in på första gatan till höger (Gjutaregatan).

Karta över Franserudsskolans område.Förstora bilden

Karta över Franserudsskolans område. Klicka på bilden för att göra den större.

Kristallens fritidshem i Skåpafors

Kristallens fritidshem ligger i Skåpafors skolas gamla lokaler där även förskola finns. Fritidshemmet ligger nära skog och natur med vacker sjöutsikt.

Fritidsbarnen går på Franserudsskolan i Bengtsfors. Bussen till skolan går klockan 7.45 på morgonen och är åter på fritids efter avslutad skoldag. Tiderna varierar beronde på vilken årskurs barnen går. På Kristallen går barn från förskoleklass till och med årskurs sex.

Öppettider och mattider

Fritidshemmet är öppet mellan 06.00 till 17.00. Vi samarbetar med förskolan där barnen får vara på morgonen innan skolbussen går.

Frukost serveras klockan 07.15 och mellanmål klockan 14.20.

Kontakta oss

Patrik Edvardsson
Rektor
0531-52 62 60
patrik.edvardsson@bengtsfors.se

Elisabeth Håfström
Administration, samordnare fritidshem
0531-52 72 72
elisabeth.hafstrom@bengtsfors.se

Rubinen
0531-52 62 75
0709-83 25 75
rubinen.franserud@edu.bengtsfors.se

Safiren
0531-52 62 71
0709-37 72 71
safiren.franserud@edu.bengtsfors.se

Briljanten
0531-52 62 72
0709-37 79 72
briljanten.franserud@edu.bengtsfors.se

Smaragden
0531-52 72 75
0709-37 72 75
smaragden.franserud@edu.bengtsfors.se

Diamanten
0790-63 30 44
0531-52 62 73
0709-37 72 73
diamanten.franserud@edu.bengtsfors.se

Kristallen
0531-52 64 20
0709-37 74 01
kristallen.skapafors@edu.bengtsfors.se

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström