GRUNDSKOLA

Bild

Läsårstider

Bild

Åka skolbuss

Här har vi samlat olika typer av information om Franserudsskolan, både för dig som elev och dig som vårdnadshavare.

Öppettider och ansvar för elever

Skolan öppnar klockan 08.00, när den första skolbussen kommer. Då startar också skolans ansvar för tillsyn av elever. Vi vädjar till er vårdnadshavare att inte lämna barnen tidigare eftersom ingen ansvarar för tillsynen då.

Tillsynsansvaret återgår till dig som vårdnadshavare när eleven slutar skolan för dagen. För de barn som går på fritids börjar vårt tillsynsansvar när barnet lämnas eller kommer till fritids och övergår till dig som vårdnadshavare när barnet hämtas eller går hem för dagen.

De barn om inte går på fritids ska lämna skolgården när de slutat. Då är skolans område till för de barn som går på fritids.

Undervisning och praktiskt arbete

Undervisningen på Franserudsskolan sker i åldershomogena grupper vilket innebär att elever som går i samma klass är lika gamla.

Alla elever som går år ett till tre har så kallad samlad skoldag. Med samlad skoldag menas att barnen har fria aktiviteter ett antal lektioner varje vecka. Under dessa lektioner är det fritidspedagogerna som har hand om verksamheten och tanken är att knyta ihop teori med praktik.

Förskoleklass

I våra förskoleklasser lägger vi mycket tid på den pedagogiska verksamheten för att förbereda barnen inför första klass. Förskoleklassens arbetsvecka är jämnt fördelad på fyra dagar, vilket gör att de är lediga på fredagar. Måndag till torsdag äter barnen lunch i skolan.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson