Kontakta oss

Ledning och administration 

Patrik Edvardsson
Rektor
0531-52 62 60
patrik.edvardsson@bengtsfors.se

Emelinn Rosenbaum
Biträdande rektor
0531-52 62 74
emelinn.rosenbaum@bengtsfors.se

Elisabeth Håfström
Administration, samordnare fritidshem
0531-52 72 72
elisabeth.hafstrom@bengtsfors.se

Jessica Clefberg Öhman
Samordnare, anpassad grundskola
0531-52 72 65
jessica.clefbergohman@bengtsfors.se

Sara Larsson
Skolskjutsansvarig
0531-52 60 14
sara.larsson@bengtsfors.se

Kerstin Sannebro
Handläggare förskola och fritids
0531-52 63 71
kerstin.sannebro@bengtsfors.se

Elevhälsa

Agneta Lawrence
Skolsköterska
0531-52 69 23
agneta.lawrence@bengtsfors.se

Laila Hansen-Ekeroth
Skolläkare
Kontakt sker via skolsköterskan.

Petter Askeröd
Skolkurator
0531- 52 63 61
petter.askerod@bengtsfors.se

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor/elevhälsa. Kontakt med skolpsykologen sker genom elevhälsan.

Malin Nilsson
Specialpedagog/lärare
0531-52 62 76
malin.nilsson@bengtsfors.se

Pedagogisk personal

Förskoleklass:

0531-52 72 62,

0709-83 25 82

Förskoleklass

Personal

E-postadress

Carina Johansson

carina.johansson@edu.bengtsfors.se

Gabriella Schwartz-Lindahl

gabriella.schwartz.lindahl@edu.bengtsfors.se

Jenny Fridh

jenny.fridh@edu.bengtsfors.se

Madelen Johansson

madelen.johansson@edu.bengtsfors.se

Felicia Salomonsson

felicia.salomonsson@edu.bengtsfors.se

 

Årskurs 1: 0531-52 62 63, 0709-83 25 94

Årskurs 1

Personal

E-postadress

Charlott Olsson

charlott.olsson@edu.bengtsfors.se

Johanna Emanuelsson

johanna.emanuelsson@edu.bengtsfors.se

Marika Almgren

marika.almgren@edu.bengtsfors.se

 

Årskurs 2:

0531-52 62 66,

0709-83 25 76

Årskurs 2

Personal

E-postadress

Helena Bengtsson

helena.bengtsson@edu.bengtsfors.se

Johanna Blüme

johanna.blume@edu.bengtsfors.se

Klara Noaksson

klara.noaksson@edu.bengtsfors.se

 

Årskurs 3:

0531-52 62 61,

0709-37 72 61

Årskurs 3

Personal

E-postadress

Malin Aronsson

malin.aronsson@edu.bengtsfors.se

Martina Kling

martina.kling@edu.bengtsfors.se

Veronica Kall

veronica.kall@edu.bengtsfors.se

 

Årskurs 4:

0531-52 62 78,

0709-37 72 78

Årskurs 4

Personal

E-postadress

Christin Magnusson

christin.magnusson@edu.bengtsfors.se

Jenny Östanlind

jenny.ostanlind@edu.bengtsfors.se

Lisa Stavvik-Hitti

lisa.stavvik.hitti@edu.bengtsfors.se

 

Årskurs 5:

0531-52 72 67,

0709-37 72 67

Årskurs 5

Personal

E-postadress

Anna Holgersson

anna.holgersson@edu.bengtsfors.se

Karin Granli

karin.granli@edu.bengtsfors.se

Marcus Bertilsson

marcus.bertilsson@edu.bengtsfors.se

 

Årskurs 6:

0531-52 62 62,

0709-37 72 62

Årskurs 6

Personal

E-postadress

Anna Lindroth

anna.lindroth@edu.bengtsfors.se

Ida Gunnarsson

ida.gunnarsson@edu.bengtsfors.se

Lukas Thelander

lukas.thelander@edu.bengtsfors.se

 

SVA/språkstöd:

0531-52 62 79,

0709-37 72 79

SVA/språkstöd

Personal

E-postadress

Eva Elindersson-Ström

eva.elindersson.strom@edu.bengtsfors.se

Mamoon Othman

mamoon.othman@edu.bengtsfors.se

 

Anpassad skola klass A: 0790-63 30 45, 0531-52 72 63, 0709-37 72 63

Anpassad grundskola klass A

Personal

E-postadress

Adelina Lulaj

adelina.luljaj@edu.bengtsfors.se

Camilla Fredin

camilla.fredin@edu.bengtsfors.se

Elin Guttke Lindroth

elin.guttke.lindroth@edu.bengtsfors.se

Charlotte Ekman

charlotte.ekman@edu.bengtsfors.se

Ulrika Fjellman

ulrika.fjellman@edu.bengtsfors.se


Anpassad skola klass B: 0790-63 30 44, 0531-52 62 73, 0709-37 72 73

Anpassad grundskola klass B

Personal

E-postadress

Filippa Särud

filippa.sarud@edu.bengtsfors.seÄmneslärare/övriga

Ämneslärare

Namn

E-postadress

Ämne

Anna Saxberg

anna.saxberg@edu.bengtsfors.se

Musik åk 5-6

Martin Magnusson

martin.magnusson@edu.bengtsfors.se

Resurs åk 4-6

Rickard Quick

rickard.quick@edu.bengtsfors.se

Trä- och metallslöjd

Malin Åkesson

malin.akesson@edu.bengtsfors.se

Textilslöjd

Viktor Fridh

viktor.fridh@edu.bengtsfors.se

Idrott

Susanne Karlsson

susanne.karlsson@edu.bengtsfors.se

NO

Åsa Tronsjö

asa.tronsjo@edu.bengtsfors.se

Idrott

Rebecca Pettersen

rebecca.pettersen@edu.bengtsfors.se

Hemkunskap

Blerina Maloku

blerina.maloku@edu.bengtsfors.se

Hemkunskap


Fritidshem

Rubinen
0531-52 62 75
0709-83 25 75
rubinen.franserud@edu.bengtsfors.se

Safiren
0531-52 62 71
0709-37 72 71
safiren.franserud@edu.bengtsfors.se

Briljanten
0531-52 62 72
0709-37 79 72
briljanten.franserud@edu.bengtsfors.se

Smaragden
0531-52 72 75
0709-37 72 75
smaragden.franserud@edu.bengtsfors.se

Kristallen
0531-52 64 20
0709-37 74 01
kristallen.skapafors@edu.bengtsfors.se

Diamanten
0790-63 30 44
0531-52 62 73
0709-37 72 73
diamanten.franserud@edu.bengtsfors.se

Kök

Serveringskök, skolan
0531-52 62 68
kok.franserud@bengtsfors.se


Björkåsens kök
0531-52 65 86
kok.bjorkasen@bengtsfors.se

Skolskjutsar

Taxi Dalsland
0530-600 32
0706-22 06 00
info@taxidalsland.se

Utbildningsledning, politiker

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Politiska ärenden som rör grundskolan bereds av kommunstyrelsens utbildningsutskott. De flesta beslut fattas dock i kommunstyrelsen.

Här kan du söka bland förtroendevalda politiker i kommunstyrelsen och dess utskott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.