Kommunala hemsidor och intranät

Bengtsfors kommuns officiella webbplats är www.bengtsfors.se. Vi driver även ytterligare webbplatser, för våra skolor och bolag till exempel. Utöver de officiella webbarna har kommunen även ett intranät för dig som medarbetare.

Interna länkar