Långevis förskola i Bengtsfors

Långevi förskola

Foto: Niklas Eriksson

Långevis förskola är en nybyggd förskola i två våningar. Byggnaden är uppförd med fokus på barns hälsa och miljö, därav är den delvis byggd i massivt trä. Närheten till skogen samt Långeivs idrottsplats är en stor tillgång i vår verksamhet. Vi har också en fin, nyanlagd utemiljö.

Totalt består Långevis förskola av sex avdelningar. På bottenplan finns tre avdelningar för åldersgruppen 1-3 år och på övervåningen tre avdelningar för de lite större barnen, 3-5 år. Lokalerna är välplanerade och ljusa.

På Långevis förskola finns avdelningarna:

  • Bamse
  • Vargen 
  • Skalman
  • Nalle Maja
  • Lille Skutt
  • Mini Hopp

Långevis förskola är öppen mellan 06.00 och 18.00. Avdelningarna samarbetar vid tidiga lämningar och sena hämtningar.

Kontakt

Maria Nordgren
Rektor
0531-52 63 70
maria.nordgren@bengtsfors.se

Kök: 0531-52 63 89

Besöksadress
Kinadalsvägen 47, Bengtsfors

Bamse:
0531-52 63 76, 0709-37 73 76
bamse.langevi@edu.bengtsfors.se

Vargen:
0531-52 63 77, 0709-37 73 77
vargen.langevi@edu.bengtsfors.se

Skalman:
0531-52 63 78, 0709-37 73 78
skalman.langevi@edu.bengtsfors.se

Nalle Maja:
0531-52 63 79, 0709-37 73 79
nallemaja.langevi@edu.bengtsfors.se

Lille Skutt:
0531-52 63 80, 0709-37 73 80
lilleskutt.langevi@edu.bengtsfors.se

Mini Hopp:
0531-52 63 81, 0709-37 73 81
minihopp.langevi@edu.bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström