När du har plats

Två månader innan ditt barn ska börja ska du som vårdnadshavare kontakta rektorn på det fritidshem där ditt barn ska börja för att planera för en bra start. Du måste också lämna ett schema för ditt barn samt inkomstuppgift innan barnet börjar.

Omsorgstid/schema

Du har rätt att ha ditt barn på förskola och fritidshem enligt följande:

  • Arbetstid eller studietid plus restid. Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete eller studier senast lämnar barnet och den som slutar tidigast hämtar. På schemat ska hämtningstid anges så att den innefattar tid för den dagliga kontakten med personalen. Ange alltså den tid som ni brukar vara klara att gå när ni hämtar barnet.
  • Vid skiftarbete som slutar vid midnatt har du rätt till sovtid 20 timmar per vecka utöver placeringsbehov.
  • Du som arbetar natt kan ha rätt till utökad placering för sovtid i anslutning till arbete.

Avvikelser från schema

Kvittning av tid enligt ordinarie schema får inte förekomma. Man kan inte kvitta tid under veckan eller månaden om det exempelvis infaller en röd dag under veckan eller att ni av någon anledning inte nyttjat er plats enligt det inlämnade schemat.

Hämta och lämna

För att vi ska kunna ta emot er på bästa sätt är det bra om ni kommer enligt överenskommen tid, speciellt vid måltider eller om vi ska gå iväg någonstans. Om ditt barns vistelsetid ändras, tänk på att meddela personalen. Vi vill också gärna bli informerade om någon annan än du som vårdnadshavare ska hämta barnet.

Sjukdom och frånvaro

Meddela oss om ditt barn inte kommer på grund av sjukdom eller annan anledning. Ring helst före klockan 8.00 på morgonen. Tänk på att ditt barn ska orka vara med under dagens alla aktiviteter både inomhus och utomhus.

Om ditt barn uteblir två månader eller längre utan att fritidshemmet meddelats kan rektor besluta att platsen upphör. Fritidshemmetss personal eller rektor kontaktar dig och en uppsägning skickas alltid skriftligt.

Stängt för kompetensutveckling

Personal inom fritidshem har rätt till kompetensutveckling. För att all personal ska kunna delta i kompetensutveckling vid ett och samma tillfälle får verksamheten vid behov bedrivas med hjälp av vikarier under två dagar per år. Du som vårdnadshavare meddelas senast två månader i förväg.

Föräldraledig för annat barn

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga för annat barn har rätt till plats på fritidshem. Placeringstiden görs upp i samråd med personalen. Placeringstiden får sträcka sig längst till klockan 16.00.

Arbetssökande/timanställd

Barn till vårdnadshavare som är aktivt arbetsökande, har timanställningar eller kortare anställningar har rätt till plats på fritidshem. Placeringstiden görs upp i samråd med personalen.

Försäkring

Alla barn som vistas i kommunens förskola och fritidshem är försäkrade både under sin vistelsetid i vår verksamhet och på fritiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström