Gymnasiesärskola

När eleverna närmar sig slutet av den obligatoriska grundsärskolan är det viktigt att tidigt börja besöka olika gymnasiesärskoleutbildningar. Skolan, där eleven går, ska ordna dessa besök. Skolan ska också, tillsammans med yrkesvägledaren planera övergången till en gymnasiesärskola samt se till att det sker i samverkan med berörda verksamheter och myndighetsansvariga.

Kontakt

Tina Nätt
Studie- och yrkesvägledare
0531-52 62 03
tina.natt@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström