Studera vid vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen är en plats för flexibelt lärande där det är våra studenters efterfrågan på utbildning som styr. Du bestämmer vad, på vilket sätt och under hur lång tid du vill studera.

Studier på distans/närdistans

För oss är samarbete och flexibilitet viktigt. Våra lärare är rörliga och undervisar på mer än en ort. Via internet kan du studera på distans. Du kan sköta dina studier hemifrån och ha kontakt med dina lärare via nätet. Du kan också ha en studieplats hos oss och arbeta här, eller kombinera alternativen. Den här formen av studier kallar vi närdistans.

Välkommen att boka in ett besök hos oss. Ta gärna med dig dina betyg.

Studiemedel/studiehjälp CSN

När du studerar har du möjlighet att söka studiemedel från CSN. Du kan välja att söka bidrag eller bidrag och lån. Din ersättning beror på inkomst, ålder och vad du studerar.

Du gör din ansökan om studiemedel på www.csn.se Länk till annan webbplats.

På youtube finns en instruktionsfilm om hur man söker bidrag eller lån från CSN

Samarbeten

Vuxenutbildningen i Bengtsfors kommun samarbetar med övriga Dalslandskommuner kring lärarresurser, upphandlingar och gemensamma utbildningar. På detta sätt kan vi erbjuda ett bredare utbildningsutbud och bättre villkor. Vi samarbetar även med Hermods och IHM Business School och Högskolan Väst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström