Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som har ofullständiga betyg från grundskolan eller behöver repetera dina kunskaper.

Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna "sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier." (skollagen, 11 kap 2 §).

Kurser och ansökan

Nedanstående kurser kan ingå i grundläggande vuxenutbildning. Vilka kurser just du ska läsa beror på din tidigare studiegång och planeras i samråd med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

  • Grundläggande engelska
  • Grundläggande samhällskunskap
  • Grundläggande svenska
  • Grundläggande svenska som andraspråk
  • Grundläggande historia
  • Grundläggande religionskunskap

Vem får delta i grundläggande vuxenutbildning?

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du som:

  • är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år)
  • saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan
  • är folkbokförd i en kommun
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström