Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Boka tid med vår bygglovhandläggare

På våra sidor om bygglov hittar du information om när du måste söka bygglov, när det räcker att göra en bygganmälan etc. Här finns även våra avgifter och blanketter att ladda ner.

Bygglov och bygganmälan

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för att använda en byggnad för ett nytt ändamål, om förändringen är väsentlig. Ska du måla om huset, ta upp ett nytt fönster, byta takbeläggning eller på annat sätt ändra en byggnads yttre utseende väsentligt krävs också bygglov.

Även om vissa åtgärder inte kräver bygglov kan det ibland krävas att du gör en bygganmälan.

För vissa byggen krävs inget bygglov, så kallade bygglovsbefriade åtgärder.

Start- och slutbesked

När du lämnat in en bygglovsansökan eller gjort en bygganmälan måste du få ett startbesked från kommunens myndighetsnämnd innan du kan påbörja byggnation och du måste få ett slutbesked från myndighetsnämnden innan byggnaden tas i bruk.

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att myndighetsnämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen. Bygglovsansökan ska lämnas in inom två år.

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Virpi Kjellberg
Bygglovhandläggare
0531-52 61 24
virpi.kjellberg@bengtsfors.se

Boka tid med bygglovhandläggaren.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström