Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Prisjämförelse vid byte av värmesystem

Sugen på att byta oljepannan till fjärrvärme? Räkneexemplet nedan visar ungefärliga investeringskostnader samt förbrukningsavgifter vid byte av oljepanna till fjärrvärme, pellets, el eller bergvärme.

Räkneexemplet utgår från en bostad med vattenburet värmesystem med en förbrukning om 20 000 kWh per år vilket motsvarar en åtgång på 2,7 kubikmeter olja.

Årsvärmekostnad

Uppvärmningsalternativ

Olja

El

Pellets

Bergvärme

Fjärrvärme

Total årskostnad*

35 092,00

28 893,00

17 614,00

10 393,00

21 880,00

*I de totala kostnaderna ingår fasta avgifter och förbrukningsavgifter, moms samt, i förekommande fall, avgifter för sotning, skatter och energiavgifter.

Investeringskostnad

Uppvärmningsalternativ

El

Pellets

Bergvärme

Fjärrvärme

Panna

25 000,00

70 000,00¹Installation/inkoppling

10 000,00

10 000,00

110 000,00²

32 000,00

Moms

8 750,00

20 000,00

27 500,00

8 000,00

Total investeringskostnad

43 750,00

100 000,00

137 500,00

40 000,00

¹I kostnaden ingår panna för 50 000 kronor och förråd för 20 000 kronor.
²Kostnaden omfattar både värmepanna och borrhål.

Kostnad per kWh

Uppvärmningsalternativ

Olja

El

Pellets

Bergvärme

Fjärrvärme

Årsvärmekostnad

1,75

1,44

0,88

0,52

1,09

Kapitalkostnad*


0,21

0,48

0,66

0,19

Total kostnad per kWh

1,75

1,65

1,36

1,18

1,28

*Kapitalkostnaden per kWh är beräknad på en annuitet om 15 år och fem procents ränta.

.

Räkneexemplets förutsättningar och begränsningar

Räkneexemplet är framtaget av Dalslands miljö- och energiförbund och bygger på en rad antaganden. Priserna är inte exakta men ger en indikation på skillnaderna mellan de jämförda alternativen. I det enskilda fallet kan andra förutsättningar råda.

Parametrar som räkneexemplet inte tar hänsyn till; eventuella kompressorbyte på värmepump, underhållskostnader, eventuell justering av taxeringsvärde, egen arbetsinsats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström