Miljöpris

Genom att dela ut ett årligt miljöpris vill Bengtsfors kommun lyfta fram goda förebilder som kan engagera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågor. Priset kan delas ut till enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i kommunen eller på annat sätt har tydlig anknytning hit. Priset kan utdelas för såväl ideella som yrkesmässiga insatser.

Prissumman är på femtusen kronor och det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas priset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström