Översiktsplan för Bengtsfors kommun

Revidering av LIS-plan

En revidering pågår av kommunens LIS-plan. Syftet är att se över befintliga LIS-områden men också att hitta nya lämpliga områden. Enligt strandskyddslagstiftningen får kommuner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, i översiktsplanen. Inom LIS-områden finns möjlighet till dispens från strandskydd för åtgärder som innebär ett långsiktigt bidrag till landsbygdsutveckling. Det kan till exempel vara ny bebyggelse som bidrar till att kunna behålla service på landsbygden, eller en anläggning som ger nya arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Beslut om att LIS-planen ska revideras har fattats av kommunfullmäktige.

Gällande översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar långsiktiga strategiska frågor om kommunens utveckling, särskilt hur mark- och vattenområden inom kommunens gränser ska användas i framtiden.

I oktober 2018 prövades översiktsplanens aktualitet av kommunfullmäktige för mandatperioden 2014-2018. Kommunfullmäktige beslutade att översiktsplan för Bengtsfors kommun som helhet är aktuell, med undantag av fördjupad översiktsplan för Höljerudsforsarna som förklarades inaktuell och att översiktsplanens LIS-bilaga (landsbygdsutvecklingi strandnära lägen) behöver revideras.

Översiktsplanen - kapitel för kapitel

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kapitel 1 - Inledning.pdföppnas i nytt fönster 938.6 kB 2016-09-13 14.23
Kapitel 2 - Bengtsfors kommun idag.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2016-09-13 14.23
Kapitel 3 - Visioner och mål.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-09-13 14.23
Kapitel 4 - Bengtsfors kommun i framtiden.pdföppnas i nytt fönster 8.9 MB 2016-09-13 14.23
Kapitel 5 - Allmänna intressen.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2016-09-13 14.23
Kapitel 6 - Miljöstörningar och risker.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2016-09-13 14.23
Kapitel 7 - Konsekvenser.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2016-09-13 14.23
Bilaga 1 Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2016-09-13 14.23
Bilaga 2 Bevarandekarta.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2016-09-13 14.23
Bilaga 3.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-09-13 14.23
Bilaga 4 LIS.pdföppnas i nytt fönster 8.6 MB 2016-09-13 14.23
Laga kraftbeslut.pdföppnas i nytt fönster 100.5 kB 2016-09-13 14.23
Utställningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 173.3 kB 2016-09-13 14.23

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström