Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Arkiv

Bengtsfors kommuns centralarkiv är öppet för alla och finns i källarplanet på Nygårdshuset i Bengtsfors centrum. De handlingar som finns i centralarkivet återspeglar händelser och förändringar inom samhället och den kommunala verksamheten från 1800-talet till idag. 

I centralarkivet förvaras bland annat handlingar från barnomsorg, skola, äldreomsorg och uppgifter gällande gator och fastigheter. Även handlingar från de gamla kommunerna; Bengtsfors köping, Steneby, Bäcke och Lelång samt civilsamhället och det lokala föreningslivet finns bevarade i centralarkivet.

Arkivets syfte

  • Värna om medborgarnas rättigheter att ta del av allmänna handlingar.
  • Bistå med underlag till rättskipningen.
  • Vara en resurs för den kommunala förvaltningen.
  • Bevara och förmedla kulturarvet.

Vill du veta mer om…

  • Allmänna handlingar
  • Släktforskning
  • Betyg
  • Lokalhistoria och föreningsliv
  • Leverans av arkiv
  • Arkivvård

Kontakta kommunarkivarien via telefon, e-post eller fyll i formuläret nedan.

Besöka centralarkivet

För att kunna ge dig så god service som möjligt ber vi dig att meddela ditt ärende i förväg, så att de handlingar du önskar ta del av kan plockas fram och sekretessgranskas innan ditt besök.

Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Mitt ärende * (obligatorisk)
Mitt ärendeOm din förfrågan gäller betyg eller journaler behöver vi ditt födelsenummer (sex första siffrorna i personnumret) för att hantera ärendet.

Ju fler upplysningar du lämnar desto fortare kan vi hantera ditt ärende.

Kontakt

Niklas Lindén
Kommunarkivarie
0531-52 60 19
niklas.linden@dalsland.se

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström