Fakturering och organisationsnummer

Enligt lag är elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar även direktupphandling och köp som görs över disk. Bengtsfors kommun ställer krav på elektronisk fakturering i upphandlingssammanhang.

Fakturaadress

Oavsett format på fakturor som skickas till oss (elektroniska, pappersfakturor eller via e-post) ska fakturan alltid innehålla en fakturaadress. Fakturaadressen till Bengtsfors kommun är:

Bengtsfors kommun
Faktura
Box 14
666 21 Bengtsfors

Elektronisk fakturering

Elektroniska fakturor ska skickas till oss enligt ett av följande alternativ:

Du som leverantör ska från och med kontraktets/ramavtalets tecknande kunna kommunicera elektroniskt med oss på något av följande sätt:

  • Via PEPPOL-nätverk
  • Via partsuppsättning mot vår operatör
  • Via vår fakturaoperatör InExchange webbaserade leverantörsportal

Adress för elektronisk faktura

Via PEPPOL-nätverket: 0007:2120001470

Via vår fakturaoperatör InExchange: 2120001470 (Bengtsfors kommuns organisationsnummer)

GLN-nummer: 7362120001477

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor

Om ditt företag inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, kontakta leverantören av ert ekonomisystem, de flesta system har denna funktion. Om det inte är möjligt, använd vår fakturaoperatör InExchange webbaserade leverantörsportal Länk till annan webbplats. för att skicka elektroniska fakturor. Även en del banker erbjuder en portal för att skicka elektroniska fakturor. Pdf-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor.

Om ditt företag inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, tar vi emot fakturor i pappersformat eller som pdf-fil (via e-post). Observera att fakturan inklusive bilagor ska sammanfogas till en pdf-fil.

Pappersfakturor skickas till; Bengtsfors kommun, Faktura, Box 14, 666 21 Bengtsfors

E-postfakturor skickas till: faktura@bengtsfors.se.

Obligatoriska uppgifter

Referenskod

Er faktura till oss ska vara märkt med referenskod: (BK+sex siffror) i fältet "Er referens" på fakturans första sida, exempel: BK123411. Referenskoden får inte innehålla mellanslag eller övrig text. Beställare från oss ska alltid ange en referenskod vid beställning. Om vi glömmer, ber vi er fråga efter det innan fakturering. Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Utöver referenskod ska följande information finnas med på fakturor som skickas till oss:

  • Bank- eller plusgironummer (i annat fall ange bankkontonummer inklusive clearingnummer)
  • Organisationsnummer och momsregistreringsnummer
  • För tjänster måste uppgift om F-skatt framgå
  • Momsbelopp och momssats/momssatser
  • Fakturans totalbelopp
  • Fakturanummer

Obs!

Fakturan får inte innhålla någon sekretessbelagd information.
Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller andra liknande avgifter.

Organisationsnummer

Kommunens organisationsnummer: 212000-1470

Momsregistreringsnummer

Kommunens momsregistreringsnummer: SE212000147001

Säker och effektiv hantering

Elektroniska fakturor medför en effektiv och säker hantering och är hållbart ur miljösynpunkt. Det leder till minskade portokostnader, snabbare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Kontakt

Karin Strutz
Ekonom
0531-52 60 30
karin.strutz@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström