Krisberedskap

Det är, i första hand, kommunens enga ansvar att hantera en extraordinär händelse (kris). Länsstyrelsens uppgift är att stödja och följa upp kommunernas förberedelser. De finns också tillhands för att stödja kommunernas förmåga att hantera en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse är en händelse som:

  • Avviker från det normala.
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Om en extraordinär händelse skulle inträffa beslutar kommunstyrelsens ordförande, som även är ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden består av samma ledamöter som kommunstyrelsens utskott.

Det är lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting som reglerar kommunens organisation och befogenheter vid en kris. Kommunen har även egna planer för att hantera extraordinära händelser.

Kontakt

Christian Rådén
Räddningschef
0531-52 61 16
christian.raden@bengtsfors.se

Per-Evert Granlund
Säkerhetschef
0531-52 61 60
per-evert.granlund@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström