För dig som söker arbete

Arbete- och integrationsenheten är till för dig som är arbetssökande. Vi erbjuder olika stödinsatser för dig som vill ta dig in på arbetsmarknaden. Välkommen till oss för att diskutera dina förutsättningar och möjligheter att nå dina mål.

Ställ en fråga

Öppettider kundtjänst

Måndag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00 (endast bokade besök)
Lunchstängt: 12.00-12.30

Välkommen till oss!

Du kan boka tid med en av våra arbetsmarknadssekreterare på webben eller med hjälp av vår kundtjänst. Kundtjänst kan också visa dig hur våra e-tjänster fungerar, hjälpa till att fylla i blanketter, skanna in dokument, ta kopior, hänvisa dig vidare och följa med dig på enklare ärenden etc.

Medarbetarna i vår kundtjänst kan hjälpa dig på följande språk; svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Arbetsmarknadssekreteraren hjälper dig med

Tillsammans med en arbetsmarknadssekreterare lägger du upp en plan för att kunna försörja dig själv genom arbete eller studier. Utifrån dina förutsättningar gör vi en bedömning av de insatser du eventuellt behöver. Arbetsmarknadssekreteraren kan även:

  • Hjälpa till att skriva cv och personligt brev.
  • Vara ett stöd i ditt arbetssökande.
  • Ge dig träning inför anställningsintervjuer.
  • Arrangera studiebesök hos arbetsgivare i Dalsland.

Du kommer att ha ett möte/en uppföljning med din arbetsmarknadssekreterare varje vecka.

Stödinsatser

För att skapa bra förutsättningar för dig att komma i ett arbete finns ett antal stödinsatser vi kan erbjuda. Insatserna styrs utifrån dina behov. Några exempel på stödinsatser är:

  • Ekonomiskt bistånd - denna insats är den sista utvägen men kan ibland behövas tillfälligt.
  • Coachning - våra arbetsmarknadssekreterare stöttar dig i ditt arbetssökande.
  • Utbildning - vi samverkar med vuxenutbildningarna och näringslivsutvecklarna i Dalsland. Vuxenutbildningen i Bengtsfors kommun.
  • En väg in - denna stödform är till för dig som har behov av insatser från flera olika myndigheter.
  • Praktikarbete - inom det privata näringslivet eller kommunens verksamheter

Sekretess

Vi som arbetar inom arbete- och integrationsenheten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Undantag gäller för vissa uppgifter till Försäkringskassan och Skatteverket vid utredning av ditt ärende samt till polisen vid misstanke om brott.

Kundtjänst

Andressa Langer
Kundtjänst
0531-52 67 03
andressa.langer@bengtsfors.se

Maryan Nuur
Kundtjänst
0531-52 70 75
maryan.nuur@bengtsfors.se

Talar arabiska och somaliska

Martina Aloandersson
Kundtjänst
0531-52 70 74
martina.aloandersson@bengtsfors.se

Mayson Sawan
Arbetsmarknadssekreterare
0531-52 70 77
mayson.sawan@bengtsfors.se

Talar arabiska

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström