Kokningsrekommendation av vatten för boende i Ödskölt

På grund av misstanke om bakterier i dricksvattnet i Ödskölt går vi som en försiktighetsåtgärd ut med rekommendation att koka vattnet innan ni använder det för att dricka eller laga mat. Rekommendationerna gäller de som har kommunalt dricksvatten i Ödskölt.

Stäng meddelande
Ledig industrimark i Bengtsfors kommun.

Ledig industrimark

Bengtsfors kommun har flera etablerade industriområden som ligger intill genomfartleder. Där finns mark, lokaler och befintliga strukturer av företag som du som flyttar in kan ha nytta av.

Bengtsfors kommun erbjuder mark för etablering av industri-, handel- eller kontorsverksamhet i Bengtsfors, Billingsfors, Gustavsfors, på Karls Gärde och i Bäckefors.

Har du en idé för ditt företag, eller letar mark för etablering?
Vi hjälper dig att hitta en bra lösning!

Priser och handläggning

Vi har inga fasta priser på mark. Kostnaden för mark beror på:

  • Om marken är planlagd eller inte
  • Läge
  • Tidigare försäljningar i området

Om försäljningen gäller ett större område mark bereds ärendet av samhällsbyggnadsenheten och beslut fattas av kommunstyrelsens allmänna utskott. Detta förfaringssätt medger en relativt snabb handläggningstid.

Om markområdet inte är avstyckat sedan tidigare är vår grundregel att du som köpare bekostar lantmäteriförrättningen. Kommunen hjälper till med alla handlingar inför köpet, inklusive ansökan till Lantmäteriet.

Bengtsfors södra industriområde

Bengtsfors södra industriområde ligger i östra delen av industriområdet på Brandberget i anslutning till Järngatan.

Yta:

cirka 2,5 hektar

Lämplig verksamhet:

industri

Bengtsfors norra industriområde

Bengtsfors norra industriområde har ett strategiskt läge norr om befintligt industriområde vid Industrigatan vid länsväg 172.

 Yta:

cirka 6 hektar

Lämplig verksamhet:

industri, handel (dock ej livsmedel) samt kontor

Billingsfors

I Billingsfors finns ett område med bra läge utmed Verkstadsvägen.

Lämplig verksamhet:

småindustri, verkstäder eller kontor

Gustavsfors

I anslutning till genomfartsvägen 172 i Gustavsfors finns ett område med möjlighet till byggnation. Området utgör del av fastigheten Nästegård 1:59.

 Yta:

cirka 2,3 hektar

Lämplig verksamhet:

handel, industri eller kontor

Bäckefors

Kontakta mark- och exploateringsingenjör för mer information. Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Karls Gärde

Utmed väg 2236 som går mellan Korsbyn och Dals Långed finns möjlighet att förvärva industrimark.

Lämplig verksamhet:

industri, lager, logistik och liknande verksamheter

Kontakt

Jennifer Kenne
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 26
jennifer.kenne@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström