Kompetens - en förutsättning för tillväxt

Illustration: Sofia Magnusson

Arbetsgivare i Bengtsfors kommun ska ha en fungerande kompetensförsörjning vilket är en förutsättning för tillväxt.

  • Näringsliv och skola ska ha ett nära samarbete på alla nivåer och inom alla branscher. Fokus på entreprenörskap ska genomsyra arbetet.
  • Kompetensen hos nya svenskar, delårsboende och andra med koppling hit ska tas tillvara.
  • Arbetsgivare verksamma inom Bengtsfors kommun ska samverka både inom kommunen och i Dalsland för att möjliggöra bra kompetensförsörjning.
  • Bengtsfors kommun, näringslivet och Stenebyskolan ska utveckla sitt samarbete så att Stenebyskolan blir mer synlig inom kommunen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson