Äldre

Socialtjänsten kan erbjuda dig som är äldre, eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg, olika former av hjälp. Hjälpen är biståndsbedömd vilket innebär att en handläggare utreder vilka insatser du har rätt till. På dessa sidor kan du läsa mer om våra insatser.

Vår äldreomsorg i jämförelse

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör tillsammans med Socialstyrelsen årliga jämförelser mellan kommuner angående vård och omsorg om äldre.

Kontakt

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström