Minimibelopp

Minimibeloppet är de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. I minimibeloppet ingår följande poster:

 • Livsmedel
 • Kläder
 • Skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Hushållsel
 • Förbrukningsvaror
 • Resor
 • Möbler
 • Husgeråd
 • Läkemedel
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson