Beräkning av nettoinkomst

Nettoinkomst beräknas utifrån följande underlag:

  • Inkomst av tjänst
  • Pensioner
  • Sjukpenning
  • Livränta - skattepliktig del
  • Inkomst av näringsverksamhet - (senaste taxering)
  • Övriga inkomster
  • Utbetalning från privata pensionsförsäkringar
  • Utländska inkomster
  • Inkomst av kapital - (automatisk inhämtad från taxeringsuppgift eller senast kända)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson