Boende

Särskilt boende (äldreboende)

Särskilt boende är ett anpassat boende med personal samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. På våra boenden arbetar vård- och omsorgspersonal med stor erfarenhet av arbete inom äldre- och handikappomsorg samt hälso- och sjukvård. För att få en plats på ett särskilt boende ska du ha ett omfattande behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses på annat sätt. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

I Bengtsfors kommun finns följande särskilda boenden:

För särskilt boende gäller i princip samma regler som vid hyra av en vanlig lägenhet.
Här finns några upplysningar som du kan ha nytta av när du flyttar in.

Parboende

För dig som blivit beviljad plats i särskilt boende för äldre (över 65 år) gäller den så kallade parboendegarantin. Parboendegaranti gäller under förutsättning att ni som par varit varaktigt sammanboende. Garantin gäller oavsett om din make eller sambo har behov av särskild boendeform.

Här kan du läsa mer om parboendegaranti.

Korttidsvistelse

Skillnaden mellan att bo på särskilt boende och korttidsvistelse är att korttidsvistelsen alltid är tidsbegränsad. Korttidsvistelse är till för dig som har behov av:

  • Rehabilitering 
  • Mobilisering efter sjukhusvård 
  • Omsorg i livets slutskede

Korttidsvistelse kan också beviljas för att du som anhörig ska få avlastning och en period med vila.

Kommunens boende för korttidsvistelse finns på Björkåsen i Bengtsfors. Korttidsvistelse beviljas som ett bistånd av kommunens biståndshandläggare. 

Växelplatser/växelboende

Växelplatser är ett komplement till korttidsvistelse och beviljas i första hand till dig med demenssjukdom eller minnesproblematik. Vistelsen är tidsbegränsad precis som för korttidsvistelse men du får en plats på ett av kommunens särskilda boenden istället för på Björkåsens korttidsboende. Växelvistelse på ett särskilt boende ger en bättre kontinuitet, bättre kvalitet och lugnare miljö eftersom boendeomsättningen är lägre än på korttidsboendet. Den som har en växelplats kan också utnyttja dagverksamheten på det särskilda boendet. Att ha en korttidsplats på ett särskilt boende kan också underlätta vid en eventuell permanent flytt då miljö och personal redan känns bekant.

Korttidsvistelse beviljas som ett bistånd av kommunens biståndshandläggare. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson